Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Vader verkrijgt gezag en wil volledige kopie cliëntdossier kinderen, kan dat?

Wat als een ouder gedurende het hulpverleningstraject gezag verkrijgt en een volledige kopie van het dossier over de hulpverlening aan zijn kind(eren) opvraagt? Ook over de periode dat hij geen gezag had. Kan dat? En maakt het nog verschil of de hulpverlening nog loopt of al is geëindigd?

Het kan zijn dat een ouder die nog geen gezag had over zijn kind, alsnog gezag verkrijgt. Of dat een ouder die het gezag was kwijt geraakt, het gezag weer herkrijgt. In beide gevallen geldt dat de rechten van een ouder met gezag ontstaan/herleven op het moment van het (opnieuw) verkrijgen van het gezag. Dat is bijvoorbeeld het recht om actief geïnformeerd te worden over de hulpverlening aan zijn kind en rechten ten aanzien van het dossier van het hulpverlening aan zijn kind.

Alle documenten/rapportages die vanaf het moment van verkrijgen van het gezag worden geplaatst in het dossier van het kind zijn dan ook ter inzage van deze ouder met gezag. Het verkrijgen van gezag heeft geen terugwerkende kracht, dus oudere documenten kunnen niet worden ingezien of opgevraagd. Dat betekent dus ook dat als een dossier al was afgesloten voor die datum, dat de ouder geen dossierrechten heeft ten aanzien van dat dossier.

Voor het uitoefenen van dossier rechten waaronder het recht op inzage en kopie gelden de reguliere regels zie de gerelateerde vragen onderaan deze pagina.

Er zijn ook gegevens waarbij deze grens van het moment van verkrijgen van het gezag niet geldt.

De ouder (met of zonder gezag) heeft altijd recht op de gegevens die over hemzelf zijn verwerkt. Daarmee bedoelen we de gegevens die de ouder zelf heeft aangeleverd en niet wat bijvoorbeeld het kind over die ouder heeft verteld in het kader van de hulpverlening. Dus als een ouder zonder gezag heeft meegewerkt aan het onderzoek van zijn kind, dan heeft hij dossierrechten t.a.v. de gegevens die hij daarvoor heeft aangeleverd en zijn opgenomen in het rapport. Zo heeft hij ook recht op een kopie van het verslag van een gesprek waarbij hij aanwezig is geweest.

Deze veelgestelde vraag is gebaseerd op deze rechterlijke uitspraak https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:377.

Maar hoe zit het met beslissingen over hulpverlening?

Stel u de ouder verkrijgt het gezag op moment X en daaraan voorafgaand is een onderzoeksrapport afgerond. De ouder heeft dit rapport nooit gekregen en heeft daar ook nu geen recht op, omdat het verkrijgen van gezag geen terugwerkende kracht heeft. Maar de ouder moet wel toestemming geven voor de hulpverlening die wordt geadviseerd op basis van het onderzoeksrapport, hoe gaat dat dan? Hier komt dan het informed consent om de hoek kijken. De ouder kan een dergelijke beslissing alleen nemen op basis van voldoende informatie. 

De pedagoog behoort de ouder zodanig te informeren dat deze een zorgvuldige beslissing kan nemen over het al dan niet toestemming geven voor hulp. Het is ter afweging aan de pedagoog welke informatie noodzakelijk is voor de ouder om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen. Het kan zijn dat dat niet een volledig onderzoeksrapport is, maar wel bijvoorbeeld de conclusie en het handelingsadvies.