Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Vader machtigt oma om te beslissen over zorg

Jan (9 jaar) woont bij zijn grootouders en de vader met gezag heeft een machtiging opgesteld, waarin vader (met gezag) en beide grootouders -met kopie paspoort- verklaren dat oma bevoegd is om te beslissen over zorg voor Jan. 

Jan woont al geruime tijd (meer dan een jaar) bij grootouders en heeft contact met vader en moeder. Moeder heeft ook gezag en verblijft momenteel in een afkickkliniek. Er is wel goed (dagelijks) contact tussen moeder en kind. Oma informeert moeder over de stand van zaken omtrent behandelingen. 

Oma is van mening dat zij op basis van de machtiging beslissingsbevoegd is, maar is dat wel zo?

Wanneer is oma beslissingsbevoegd?

De basis regel is dat ouders met gezag beslissen over de zorg. Ouders kunnen iemand machtigen om namens hen op te treden. 

Er is een aantal zaken die dan van belang zijn:

  • Ouders dienen het eens te zijn over de machtiging. Als vader oma machtigt en moeder is het daar niet mee eens, dan geldt de machtiging niet. In dit geval is het dus van belang om contact op te nemen met moeder om na te gaan of zij het eens is met de machtiging van oma. 
  • Daarnaast is van belang om te weten of oma ook moeder vertegenwoordigt of niet.
  • Ook dient de machtiging voldoende concreet te zijn, zodat voor iedereen duidelijk is waartoe oma bevoegd is.
  • Hoe ouder de machtiging, hoe onduidelijker of deze nog steeds geldt. Dan is het zaak om te controleren bij beide ouders of de machtiging nog steeds geldig is.

Geen carte blanche

Een machtiging is geen carte blanche. Oma is het eerste aanspreekpunt en degene die kan beslissen over de zorg. Maar wat nu als er onverwachtse ernstige zaken zijn, die ten tijde van de machtiging niet konden worden overzien? Of als de relatie tussen oma en kind verslechtert? 

Dan zijn de ouders met gezag weer nodig. Daarom is het van belang om bij de start van de zorg al contact te leggen met de ouders met gezag. Dan kunnen ze worden geïnformeerd dat de machtiging van oma prima is en dat oma het eerste aanspreekpunt en beslissingsbevoegd is. 

Maar ook dat het in verband met eventuele bijzonderheden van belang is dat ouders zelf ook rechtstreeks worden geïnformeerd en dat zij daarom belangrijke behandelinformatie zoals behandelplan, de evaluatie daarvan en eventuele bijzonderheden per mail zullen ontvangen. Zo worden ouders ook in de gelegenheid gesteld om eventuele vragen rechtstreeks aan de pedagoog te stellen. Ouders worden op deze manier meegenomen in het traject en bij bijzonderheden kan er dan eenvoudig contact worden gelegd. Ook kan dan eventueel voor de nieuwe situatie een nieuwe machtiging worden afgegeven voor oma.