Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

U wordt uitgenodigd voor een netwerkberaad van de Raad voor de Kinderbescherming

Wat als u wordt uitgenodigd voor een netwerkberaad door de Raad van de Kinderbescherming (RvdK): mag u daaraan deelnemen? U heeft een meldrecht voor informatiedeling met de RvdK, maar bij het netwerkberaad zitten ook andere partijen. Mag u dan wel informatie delen?

Meldrecht van de pedagoog

Als pedagoog heeft u een meldrecht, waardoor zonder toestemming informatie kan worden verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van diens wettelijke taak (art. 1:240 BW). 

Een netwerkberaad ten behoeve van bijvoorbeeld een raadsonderzoek om te bezien of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is, is zo’n wettelijke taak. Het is aan u om te beoordelen of bepaalde gegevens noodzakelijk zijn om te verstrekken. En ook of u die informatie zonder toestemming verstrekt.

Het delen van informatie met andere deelnemers

Dit meldrecht geldt alleen voor informatieverstrekking aan de RvdK en niet aan de andere deelnemers van het overleg. Het delen van informatie met de andere deelnemers tijdens het netwerkberaad kan alleen op basis van toestemming.

Vóór de start van het netwerkberaad moet dan ook helder zijn welke vragen, c.q. gespreksonderwerpen aan bod zullen komen. Zo kunt u met jeugdige en/of ouders vooraf bespreken welke informatie noodzakelijk is om aan de raad te verstrekken, welke informatie ook met de andere deelnemers mag worden gedeeld en wat enkel voor de RvdK bestemd is.

Tips voor een zorgvuldige voorbereiding

  • Weet wie de deelnemers zijn aan het netwerkberaad;
  • Weet het doel van het netwerkberaad en welke vragen/ gespreksonderwerpen aan bod zullen komen;
  • Bespreek voor met de ouder(s) met gezag en/of de jeugdige welke informatie zal worden verstrekt aan de RvdK (zo nodig zonder toestemming);
  • Bespreek tevens welke informatie gedeeld mag worden met de andere deelnemers (met toestemming);
  • Informatie die niet mag worden gedeeld met de andere deelnemers, maar wel noodzakelijk is voor het onderzoek van de RvdK, kunt u ook na het netwerkberaad aan de RvdK verstrekken. Maak hiervan melding tijdens het overleg.