Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Toestemming vereist voor het delen van informatie van school met SWV?

Een school mag informatie die de pedagoog -met toestemming van de ouders- aan de school heeft verstrekt, door verstrekken aan het samenwerkingsverband. School en samenwerkingsverband beperken zich bij het aan elkaar verstrekken van informatie over een leerling tot die informatie die noodzakelijk is voor goed onderwijs, goede hulpmiddelen en passende ondersteuning voor de leerling.

De wettelijke taken van een SWV en een school

Een SWV heeft een aantal wettelijke taken, zoals:

  • de beoordeling van de toelating van een leerling tot het speciaal onderwijs;
  • het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling;
  • en het vervolgens toewijzen van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school.

De school heeft de wettelijke taak ervoor te zorgen dat een leerling passend onderwijs ontvangt (zorgplicht). Voor het uitvoeren van deze wettelijke taken mogen de school en het SWV informatie uitwisselen.

Informatie uit het leerlingdossier

De school mag hiervoor informatie uit het leerlingdossier gebruiken. Dat is informatie die de school zelf heeft verzameld (zoals rapport cijfers), dan wel informatie die in het leerlingdossier is opgenomen met toestemming van ouders (zoals een onderzoek van een pedagoog). Er mag niet meer informatie worden verstrekt dan noodzakelijk voor de aanvraag.

Informeer ouders over de aanvraag

Zorgvuldig is om ouders te informeren over een dergelijke aanvraag, zodat zij de mogelijkheid hebben om eventuele bezwaren over de informatieverstrekking kenbaar kunnen maken. 

Stel, er zijn bezwaren, dan maakt de school de afweging of er aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen, of dat informatie ondanks de bezwaren van ouders, toch zal worden verstrekt.

In veel gevallen zal de pedagoog een dergelijke aanvraag namens de school doen. Het is daarom goed om helder te hebben, dat de pedagoog bij een dergelijke aanvraag handelt namens de school.

> Meer informatie Handreiking pedagogen werkzaam in het onderwijs (achter de inlog)