Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Toestemming behandeling als een ouder onvindbaar is of niet reageert

Wat als een ouder ‘uit beeld is’, ‘onvindbaar’ of niet reageert op verzoeken om toestemming? Mag je ondanks het ontbreken van toestemming dan toch behandelen, begeleiden of een onderzoek uitvoeren?

De pedagoog start met de vraag om toestemming voor behandeling, begeleiding of onderzoek. Pas als deze vraag niet gesteld kan worden, niet beantwoord wordt of toestemming geweigerd wordt, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om ondanks het ontbreken van de toestemming tóch over te gaan tot behandeling, begeleiding of onderzoek.

Toestemming kan niet worden gevraagd

In de praktijk zie je dan geregeld dat een ouder aangeeft dat de andere ouder ‘uit beeld’ is of ‘onvindbaar’ en dat er geen contactgegevens meer zijn. Dan is het zaak goed na te gaan wat dit praktisch gezien betekent. Zijn er echt geen contactgegevens te achterhalen? De volgende veelgestelde vraag geeft uitleg over de vragen die je dan kunt stellen: Wat als een ouder aangeeft dat de andere ouder met gezag uit beeld is

Een ouder reageert niet

Het komt ook voor dat er wel contactgegevens zijn, maar dat de betreffende ouder niet reageert op contactverzoeken of geen handtekening zet. Het is goed om te weten dat toestemming vormvrij is, een handtekening is dus niet vereist. Ook mondelinge toestemming of toestemming per sms kan voldoende zijn. Zie ook: Toestemming mondeling of schriftelijk

Als een ouder niet reageert is het goed om na te gaan welke vraag je hebt gesteld. Wilde je gebeld worden, een afspraak maken of is er gericht gevraagd om toestemming voor een bepaalde behandeling? Soms reageren ouders niet op een algemeen contactverzoek, maar wel op een gerichte toestemmingsvraag.

Van belang is dus gericht om toestemming te vragen én de vraag op meerdere manieren te stellen. Bijvoorbeeld per mail of post, nabellen, en/of een sms. Leg goed vast in het dossier welke contactpogingen zijn ondernomen.

Een ouder weigert toestemming

Als er geen contactgegevens zijn te achterhalen of een ouder bij herhaalde contactpogingen niet reageert, dan wordt dat gelijkgesteld met een ouder die toestemming weigert. Er zijn dan voor de verschillende leeftijdscategorieën soms toch mogelijkheden om behandeling, begeleiding of onderzoek in te zetten. 

Zie voor meer informatie de Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp (achter de login).