Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Ruwe testgegevens opnemen in een digitaal of papieren dossier?

Ruwe testgegevens behoren tot het dossier (art 31 lid 3 NVO beroepscode). Het maakt daarbij niet uit of dat dossier digitaal of in papier beschikbaar is. Voor ruwe testgegevens gelden deels andere regels dan voor de rest van het dossier van client.

Wat wordt verstaan onder ruwe testgegevens?

Ruwe testgegevens zijn scores en/of de combinatie vragen en antwoorden op itemniveau. Deze gegevens behoren tot het dossier (art 31 lid 3 NVO beroepscode) en mogen worden ingezien door cliënten. Hiervoor geldt ook de reguliere bewaartermijn van 20 jaar (art 34 NVO beroepscode). 

Cliënten hebben echter geen recht op afschrift van de ruwe testgegevens. Dit in verband met de auteursrechten die rusten op de tests en omdat de validiteit van de tests afneemt als de inhoud ervan bij cliënten bekend is voordat de tests worden afgenomen (art 35 lid 2 NVO beroepscode). 

Het is dan ook van belang dat scores op itemniveau niet worden vermeld in de rapportage, maar enkel de gewogen scores, zodat van de rapportage wel een afschrift aan client kan worden verstrekt.