jaar NVO
Kwaliteitsregister Basis-Orthopedagoog Herregistratie

Procedure beoordeling niet geaccrediteerd onderwijs

Geaccrediteerde scholingen worden door de aanbieder ingevoerd in uw dossier. Van deze scholingen weet u zeker dat ze zijn goedgekeurd.

Indien u ervoor kiest om ook niet-geaccrediteerd onderwijs op te voeren, dan gelden hiervoor de volgende eisen: 

  • Onderwijs moet op (post-)academisch niveau zijn en inhoudelijk relevant voor de beroepsgroep. 
  • Niet-geaccrediteerd onderwijs dat u heeft afgerond, voert u zelf in in uw PE-dossier. 
  • Pas aan het einde van de termijn, nadat het dossier is ingediend ter beoordeling, worden deze scholingen beoordeeld.

Vanaf 1 september 2018 worden niet-geaccrediteerde scholingen die worden ingevoerd in de dossiers beoordeeld. De commissie streeft ernaar deze scholingen binnen 3 maanden te beoordelen.

Tussentijdse beoordelingen

Niet-geaccrediteerde scholingen die tot 1 september 2018 in het dossier zijn toegevoegd, worden niet tussentijds beoordeeld

Indien u voor deze datum niet-geaccrediteerde scholingen heeft ingevoerd die u tussentijds wilt laten beoordelen dan raden wij aan deze te verwijderen en opnieuw in te voeren:

Klik op de datum die voor de scholing staat in het dossier, in het volgende scherm ziet u bovenaan het schem een 'knop' verwijderen.

Tip: Houd uw herregistratiedossier goed bij

Gedurende uw herregistratietermijn raden wij aan om uw herregistratiedossier in PE-online steeds goed bij te houden. Op die manier heeft u een goed overzicht van uw activiteiten (zoals scholingen en intervisie). Houdt u ook goed uw termijn in de gaten!