Waar bent nu naar op zoek?
Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Ouder vraagt kopie dossier, worden dan ook gegevens in dossier over andere ouder verstrekt?

Wat als een ouder inzage of kopie vraagt van het dossier van de behandeling van het kind. Mag deze dan ook de gegevens van de andere ouder ontvangen die in het dossier zijn opgenomen?

Het recht van iedere ouder

Uitgangspunt is dat een ouder (met gezag) recht heeft op inzage en kopie van het volledige dossier van de behandeling of begeleiding van diens kind (tot 16 jaar), dus ook de gegevens betreffende de andere ouder. 

De grens ligt bij de informatie die de privacy van een ander, zoals de andere ouder schendt. Deze schending dient zwaarder te wegen dan het recht op inzage van de andere ouder met gezag, die mede verantwoordelijk is voor de opvoeding, verzorging en veiligheid van het kind. 

Een voorbeeld is een persoonlijk verhaal over misbruik van de ouder zelf, hetgeen verteld is in een gesprek waarbij de andere ouder niet aanwezig was en ook geen rol van betekenis speelt in de zorg die de pedagoog het kind biedt. Uitsluitend die gegevens mag u voor de andere gezaghebbende ouder afschermen.

Hoe om te gaan met 'privésituaties'?

De behandeling of begeleiding van een kind kan over het algemeen niet zonder gegevens over de context waarin het kind zich bevindt en daarmee dus van de gezinssituatie en thuissituatie van het kind. Maar soms willen ouders niet dat bepaalde gegevens bekend worden bij de andere ouder. Dit beschouwen zij als privé. Dat komt met name voor bij ouders die zijn gescheiden. 

In die zin zijn de privésituaties van ouders, tijdens de behandeling of begeleiding, dus niet privé voor de andere ouder met gezag. Het gaat daarbij nadrukkelijk om die gegevens betreffende de thuissituatie en bijvoorbeeld van de ouder-kindrelatie die van belang zijn voor de behandeling en begeleiding van het kind.

Vastlegging

Niet alles wat een ouder zegt, moet worden vastgelegd. ‘Letterlijke gespreksverslagen’ zijn bijvoorbeeld niet nodig. De pedagoog beoordeelt welke gegevens noodzakelijk zijn om vast te leggen betreffende de behandeling of begeleiding van het kind. 

Van belang is dat “alle gegevens worden vastgelegd die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit en de continuïteit van de professionele relatie en voor het afleggen van verantwoording in het kader van de professionele relatie”(art 31 NVO beroepscode).