Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Observeren in de klas door vrijgevestigden niet meer mogelijk door de AVG?

Nee, observeren in de klas is nog steeds mogelijk. De AVG brengt op dit punt geen nieuwe beperking. Het maakt daarbij niet uit of je als (ortho)pedagoog wel of niet in dienst bent van de school.

Toestemming afhankelijk van het observatiedoel

Van belang daarbij is wat het doel is van de observatie:

  • Coaching van de leraar
    Indien het observeren in de klas als doel heeft het coachen van de leraar, dan is er geen toestemming nodig van ouders en/of leerling. 
  • Observatie van een leerling
    Voor observeren van een specifieke leerling -vanwege bijvoorbeeld problematisch gedrag- is wel toestemming nodig. De toestemming is niet nodig van álle leerlingen in de klas, maar enkel van de leerling die wordt geobserveerd. Voor wie specifiek toestemming moet geven (ouders en/of leerling) zie art. 5 lid 2 van de NVO beroepscode.

Leerlingobservatie in opdracht van school

Als de school vervolgens een (ortho)pedagoog vraagt om een leerling te observeren, krijgt deze (ortho)pedagoog van de school gegevens over de leerling. Voor die uitwisseling van gegevens heeft de school toestemming nodig. Dat gold echter ook reeds voor de komst van de AVG.

Dat is niet meer dan dat school met ouders bespreekt dat de inzet van een pedagoog voor onderzoek/observatie gewenst is en of ouders het akkoord vinden dat ze (ortho)pedagoog A daardoor benaderen.

Toestemming voor de inhoud van de observatie

Dit staat los van de toestemming die de (ortho)pedagoog vervolgens vraagt voor de inhoud van de observatie.

Indien gewenst kan school deze toestemming voor inzet van de (ortho)pedagoog A zodanig omschrijven dat daardoor tevens toestemming voor de inhoud van de observatie wordt gevraagd. De (ortho)pedagoog hoeft dan niet apart nog een keer toestemming te vragen voor de observatie. Vereist voor geldigheid van de toestemming is dan dat de omschrijving van de onderzoeks/observatie vraag voldoende helder is.

Leerlingobservatie in opdracht van ouders

Het kan ook zijn dat de opdracht voor observatie niet op verzoek van school, maar enkel op verzoek van ouders is. Ook in deze situatie brengt de AVG geen nieuwe beperking. 

Voor observatie van de leerling in de klas, is enkel toestemming nodig van de betreffende leerling en/of ouders voldoende is. Vanzelfsprekend dient tevoren wel met school te worden overlegd over het moment van de observatie.

Zie voor meer informatie de Handreiking voor pedagogen in het onderwijs.