Beroepscode en tuchtrecht Overig

Moet een jeugdige zich identificeren?

Ja, iedere cliënt moet zich identificeren voor onderzoek, begeleiding of behandeling. Ook jeugdigen.
In Nederland geldt een algemene identificatieplicht voor iedereen die met zich mee brengt dat jeugdigen vanaf 14 jaar moeten beschikken over een identiteitsbewijs. Voor zorg dient ook een jongere onder de 14 jaar zich te identificeren.

Zorg voor juiste persoon

Van belang is dat de juiste persoon zorg ontvangt, daarom moet degene die zorg ontvangt een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. 

  • Er mag geen kopie gemaakt worden van een identiteitsbewijs. 
  • Wel mogen relevante gegevens worden genoteerd, zoals het BSN. 
    Het BSN is nodig voor facturatie van de zorg. Dit geldt voor volwassenen en voor jeugdigen.

Als enkel de jeugdige zorg ontvangt is het identificeren van de jeugdige en het noteren van diens BSN voldoende. 

Indien ook de ouders zorg ontvangen, zoals bijvoorbeeld bij gezinsbegeleiding, dan dienen ook zij zich te legitimeren.