Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Moet de pedagoog afspraken over informatieverstrekking in een ouderschapsplan volgen?

Moeder geeft aan dat in het ouderschapsplan van haar dochter afspraken staan over het informeren van vader. De afspraak is dat moeder de vader alleen hoeft te informeren over belangrijke zaken. Moeder stelt dat de pedagoog vader dus niet hoeft te informeren, maar is dat wel zo?

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Als ouders uit elkaar gaan dan zijn zij in de meeste gevallen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dat geldt voor ouders die getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen en beide ouderlijk gezag hebben.

In een ouderschapsplan leggen ouders afspraken vast over bijvoorbeeld:

  • het verdelen van de zorg en opvoeding (zorgregeling),
  • de omgang met de kinderen (omgangsregeling),
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie),
  • maar ook hoe vaak ouders elkaar informeren over hun kind(eren).

De rol van de pedagoog

Het ouderschapsplan is een afspraak tussen ouders. De pedagoog is daarin geen partij. De afspraken over het verstrekken van informatie die in een ouderschapsplan staan, gelden dan ook niet voor de pedagoog, maar enkel tussen de ouders.

Een ouderschapsplan is dus niet van invloed op de plicht van de pedagoog tot het informeren van beide ouders met gezag over de behandeling of begeleiding van hun kind (artikel 6 Gelijkwaardigheid van twee wettelijk vertegenwoordigers NVO beroepscode).