Waar bent nu naar op zoek?
Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Mag u als behandelend orthopedagoog een (medische) verklaring afgeven?

Nee, als u behandelaar bent, is het niet wenselijk dat u een (medische) verklaring afgeeft. Een dergelijke verklaring dient door een onafhankelijke professional te worden afgegeven. 

Het doel van een (medische) verklaring

Een (medische) verklaring dient een ander doel dan  de behandeling en behelst naast feiten een oordeel over de vraag of iemand in aanmerking kan komen voor een bepaalde voorziening of kan worden gebruikt in een juridische procedure

Informatieverstrekking met toestemming

Een behandelaar mag (mits toestemming cliënt aanwezig) wel informatie uit het dossier verstrekken die de cliënt behulpzaam kan zijn, zoals:

  • Diagnose
  • Behandeling
  • Het beloop van de behandeling. 

Deze informatie is een kort overzicht, objectief geformuleerd en gebaseerd op feiten zoals vastgelegd in het dossier.

Bijgevoegd een toelichting die u aan cliënten kunt overhandigen die u vragen om een medische verklaring.