Inhoudelijk Kader

Ik volg een individueel opleidingstraject tot OG, wat verandert er voor mij?

Het inhoudelijk kader en de geactualiseerde herregistratie-eisen hebben betrekking op herregistratie bij de NVO. De eisen voor registratie via een individueel opleidingstraject zijn niet gewijzigd. Instroom is niet meer mogelijk en de orthopedagogen die nog een traject volgen, moeten dit voor 1 januari 2023 afgerond hebben.

Voor orthopedagogen die het individuele opleidingstraject tot orthopedagoog-generalist volgen, geldt het registratiereglement versie juni 2022; dit is dus ook na 1 november 2022 nog voor jou van toepassing.