Beroepscode en tuchtrecht Overig

Iedere zelfstandige moet een klachtenfunctionaris hebben! Of toch niet?

Niet iedere zelfstandige pedagoog moet een klachtenfunctionaris hebben. Wel moet iedere zelfstandige pedagoog een klachtenregeling hebben. Hoe die er in de praktijk uitziet is afhankelijk van de cliëntendoelgroep die de pedagoog bedient. Leden van de NVO vallen onder het tuchtrecht van de NVO, maar dat is wat anders dan beschikken over een klachtenregeling. Wat moet je nu geregeld hebben?

> Lees verder