jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Werkervaring

Hoeveel werkbegeleiding is er nodig?

Tijdens het opleidingstraject OG adviseert de Commissie Generalist om eens in de 2 weken een uur werkbegeleiding aan te houden.