jaar NVO
Kwaliteitsregister Basis-Orthopedagoog Deskundigheidsbevordering

Hoe vul ik de 120 uur/punten deskundigheidsbevordering in?

U vult de 120 uur in middels:

  • minimaal 40 uur intervisie en/of supervisie en
  • minimaal 40 punten onderwijs, waarvan minimaal 20 punten zijn geaccrediteerd

De overige 40 uur kunt u vrij invullen met alle genoemde opties in het reglement (bijvoorbeeld: intervisie, geaccrediteerde scholingen, scholingsactiviteiten als docent of spreker / supervisie/leertherapie volgen of geven).

U kunt dus ook met alleen intervisie-uren en scholingen aan de 120 punten voldoen. Overige deskundigheidsbevordering is optioneel.

Bijvoorbeeld:

  • 55 uur intervisie en/of supervisie volgen
  • 65 uur onderwijs, waarvan minimaal 20 geaccrediteerd