jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Registratie

Hoe stel ik een 'pakket' met scholingen samen?

Voor het individueel opleidingstraject moet u minimaal 480 punten geaccrediteerd onderwijs volgen. Deze punten worden verdeeld over diagnostiek (232 punten), behandeling (200 punten) en overige taken (48 punten).

Het geaccrediteerde onderwijs vindt u in de digitale nascholingsagenda (PE-online).

In het studieplan moet sprake zijn van voldoende variëteit:

  • Zijn er verschillende werkvelden aanwezig in de scholingen?
  • Aanwezigheid van algemene en meer specialistische scholingen
  • Overstijgende onderwerpen (beleid en/of wetenschap)
  • Bijvoorbeeld scholingen over verschillende doelgroepen (jonge kinderen, pubers, adolescenten)

Er geldt een maximum van 150 punten scholing op één thema.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij CGT en aan CGT gerelateerde therapieën. 

Wanneer al 150 punten in het studieplan besteed zijn aan individu-gerichte therapieën zoals CGT, EMDR, schematherapie et cetera, moet er in het studieplan nog orthopedagogische behandeling aan bod komen.