Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Heeft pedagoog werkzaam bij een SWV toestemming nodig voor inzage in het leerlingdossier?

Nee, de pedagoog werkzaam bij het samenwerkingsverband (SWV) heeft geen toestemming nodig voor het inzien van het dossier van de leerling voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de wettelijke taken van het SWV. Welke wettelijke taken zijn dit? Wanneer is er wel toestemming nodig? En wat als de pedagoog niet in dienst is van het SWV?

Het SWV heeft een aantal wettelijke taken, zoals

  • de beoordeling van de toelating van een leerling (TLV) tot het speciaal onderwijs;
  • het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling; en
  • het vervolgens toewijzen van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school.

De school verstrekt aan het SWV die informatie over een leerling ( uit het leerling dossier) die nodig is voor een dergelijke beoordeling of advies.

De pedagoog die een rol heeft bij het uitvoeren van de wettelijke taken, mag kennis nemen van deze stukken. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd aan de ouders en/of leerling. Dat geldt bijvoorbeeld voor de pedagoog die als onafhankelijke eerste of tweede deskundige adviseert over de afgifte van een TLV, de pedagoog die over de afgifte van de TLV beslist en de pedagoog die adviseert of beslist over de ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Er gelden daarbij een aantal zorgvuldigheidseisen voor de school, zie: Toestemming vereist voor het delen van informatie van school met SWV? (downloads).

Is de informatie uit het dossier onvoldoende en is de pedagoog van mening dat aanvullend onderzoek bij de jeugdige noodzakelijk is, dan is daarvoor wel toestemming nodig.

De pedagoog hoeft niet persé in dienst te zijn van het SWV. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor de pedagoog die als zelfstandige op verzoek van het SWV deze werkzaamheden verricht. Bepalend is niet het dienstverband, maar de vraag of de pedagoog de wettelijke taken van het SWV uitvoert.