jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Registratie

Er geldt een maximum van 150 punten op 1 thema. Wat wordt hiermee bedoeld?

Binnen het opleidingstraject tot orthopedagoog-generalist moet er sprake zijn van voldoende diversiteit in de scholing (bijv. qua doelgroep, problematiek, werkvelden, overstijgende onderwerpen). Het is een generalistische registratie en dat moet terug te zien zijn in het studieplan. De commissie beoordeelt hier ook op. 

Wat we verstaan onder 150 punten scholing op één thema

Er geldt een maximum van 150 punten scholing op één thema.

Denk bijvoorbeeld aan individu-gerichte behandelingen zoals CGT, EMDR, schematherapie of andere behandelmethoden die zich voornamelijk richten op het individu. 

Wanneer in het studieplan al 150 punten aan dergelijke opleidingen is opgevoerd, kan bijvoorbeeld nog wel gedacht worden aan een aanvulling met systemisch gerichte behandelmethoden.

Dit maximum van 150 punten geldt niet alleen voor individueel gerichte behandelingen, maar in feite op alle gebieden. Ook plannen die zich te eenzijdig richten op bijvoorbeeld systeemtherapie, neuropsychologie, dyslexie of op een bepaalde stoornis zullen daarom niet goedgekeurd.

Bij twijfel of een keuze passend is in het studieplan, raden we aan het studieplan tussentijds voor te leggen aan de commissie.