Kwaliteitsregister Supervisoren (OG)

Eisen voor tevens op specialistisch niveau geregistreerde supervisoren

Bij de herziening van de verlengingsregeling voor supervisoren OG per 2017 zijn de eisen voor op specialistisch niveau geregistreerde (Klinisch (neuro) psycholoog BIG) supervisoren OG aangepast.

Deze supervisoren dienen voor de verlenging van hun supervisorschap OG ook aan alle eisen uit deze regeling te voldoen. In de regeling die tot en met 2016 van kracht was was dit nog niet het geval.

Graag wijst de commissie u erop dat bij de beoordeling van uw dossier er rekening zal worden gehouden met het feit dat deze regeling per 2017 ingaat en dat van de meeste supervisoren OG de nieuwe termijn begin 2016 is ingegaan. Voor de eisen betreft scholing en intervisie -beide gericht op supervisie- is het dan ook niet noodzakelijk om aan het einde van de termijn aan 100% van deze eisen te voldoen. Er zal coulant worden omgegaan met een tekort van 20% bij deze onderdelen. Dit geldt niet voor het aantonen van supervisietrajecten.

N.B. Voor de herregistratie OG blijft gelden dat de Klinisch (neuro-) psycholoog BIG alleen hoeft aan te tonen op specialistisch niveau geregistreerd te zijn in het BIG register.