Waar bent nu naar op zoek?
Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Beslist 12-jarige zelf over informatieverstrekking?

Ja, vanaf 12 jaar is een jeugdige degene die beslist welke derden informatie uit zijn/haar dossier mogen ontvangen. Maar wie zijn die derden? Zijn dat ook de ouders? En wat als er ook informatie van anderen in het dossier staat?

Dossierrechten vanaf de leeftijd 12 jaar

De algemene regel is dat de dossierrechten door de jeugdige zelf worden uitgeoefend vanaf de leeftijd van 12 jaar. Dossierrechten zijn bijvoorbeeld wie het recht heeft op inzage, kopie, correctie, het toevoegen van een eigen verklaring en vernietiging. 

Dit betekent ook dat vanaf 12 jaar de jeugdige zelf beslist wie er kennis mag nemen van de inhoud van het dossier. Dus als een externe zoals school of een andere zorgorganisatie informatie opvraagt, dan dient toestemming gevraagd te worden aan de jeugdige.

Van belang hierbij is dat de jeugdige de beslissingen over diens dossier kan overzien. Met andere woorden: is de jeugdige niet in staat tot redelijke waardering van diens belangen ter zake? Dan beslissen de ouders met gezag.

Stel er wordt informatie opgevraagd door een derde partij. Dan is het allereerst goed om te weten dat ouders met gezag een eigen recht op inlichtingen, inzage en afschrift hebben tot de jeugdige 16 jaar is. Voor het verstrekken van informatie aan ouders met gezag is aldus geen toestemming nodig van de jeugdige.

Grenzen bij informatieverstrekking

  • Privacy van anderen
    Informatie kan met toestemming van de jeugdige worden verstrekt voor zover ‘de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor niet wordt geschaad’. In het dossier staan meestal ook gegevens over de thuissituatie en daarmee ook over de ouders.

    In de praktijk komt het er daardoor vaak op neer dat ouders mee beslissen over het verstrekken van de informatie.
  • Goed hulpverlenerschap
    De pedagoog dient altijd een eigen afweging te maken. Zo kan het bijvoorbeeld onder omstandigheden strijdig zijn met het handelen als goed pedagoog om informatie te verstrekken. Ook aan ouders met gezag.