Waar bent nu naar op zoek?
Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Advocaat vraagt om informatie uit het dossier. Mag u deze informatie verstrekken?

Wat als de advocaat van moeder vraagt om informatie over de behandeling van haar dochter van 8 jaar? De ouders van het meisje zijn gescheiden en de advocaat wil de informatie gebruiken in een juridische procedure waarin vader de woonplaats van het meisje wil wijzigen. 

De advocaat van moeder vraagt om een brief met daarin vermeld dat het meisje in behandeling is voor gedragsproblemen. Moeder wil met die brief aantonen dat ze goed voor het meisje zorgt. Mag u deze informatie verstrekken?

Mag u informatie uit het dossier verstrekken aan de advocaat?

Deze advocaat vertegenwoordigt een moeder met gezag, maar heeft geen eigen recht op informatie of inzage van het dossier. Een advocaat wordt gezien als een ‘derde’ en voor het verstrekken van informatie aan derden is toestemming van beide ouders met gezag nodig.

Verschil tussen feiten en meningen

Van belang in deze casus is dat er alleen gevraagd wordt om feitelijke informatie en niet om de mening van de pedagoog. Feitelijke informatie mag, met toestemming van beide ouders, worden verstrekt

Het gaat dan om bijvoorbeeld 

  • de datum waarop de behandeling is gestart,
  • het doel van de behandeling,
  • en het aantal sessies dat de pedagoog inmiddels heeft gehad met het meisje. 

De informatie die met toestemming van ouders aan de advocaat wordt verstuurd, stuurt de pedagoog in cc ook aan beide ouders met gezag.

Als de advocaat zou vragen naar de mening van de pedagoog over de wenselijke woonplaats van het meisje, dan vraagt de advocaat naar een verklaring van de pedagoog. De verklaring van de pedagoog mag u als behandelaar niet geven.

Zie voor meer informatie het antwoord op de volgende vraag Mag je als behandelend orthopedagoog een medische verklaring afgeven?