Expert PTSS

11-4-2019

Met het programma Zinnige Zorg licht het Zorginstituut Nederland het huidige basispakket systematisch door met het oog op een gepast aanbod en het gebruik van zorg. Als zorginhoudelijk adviseur werk je mee aan de verdiepingsfase van dit project.

Je levert een inhoudelijke bijdrage aan thema’s als diagnostiek en psychologische behandeling(en) van mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en behandeling van mensen met PTSS en comorbiditeit. Met jouw kennis en ervaring vanuit de praktijk ben jij in staat om de relevantie hiervan voor landelijk beleid in te schatten. Je schrijft mee aan het zogeheten Verbetersignalement – het eindproduct van de verdiepingsfase van het project Zinnige Zorg - en waarborgt hierbij het perspectief van de professional.

>>meer informatie