Opleiding ZKM, ZelfKennisMethode

10-7-2018
Afbeelding: ZKM Opleiding


De eenjarige opleiding in de ZKM, ZelfKennisMethode, is voor psychologen en pedagogen die jongeren in de begeleiding een eigen stem willen geven en vanuit een narratieve basis willen werken.

Met de ZKM heb je een solide methode in handen die structuur en richting geeft aan de begeleiding van jongeren. Via de dialoog met de ZKM professional zet de jongere zelf, actief en doelgericht, veranderingsprocessen in gang om zijn eigen welbevinden te verbeteren. Op onovertroffen wijze participeert de jongere via de ZKM in zijn eigen ontwikkelingsproces.

De ZKM wordt succesvol ingezet bij: faalangst, onzekerheid, pesten, gecompliceerde rouw, motivatieproblemen, onderpresteren hoogbegaafdheid, keuze problemen, identiteitsontwikkeling, bij multiculturele vragen.

De ZKM biedt het beste van twee werelden: ruimte voor het eigen verhaal van de jongere, gecombineerd met een evidence based methodische aanpak.

Informatie op www.opleidingzelfkennismethode.nl voor de workshop:
Narratief werken, meer licht op wat je daadwerkelijk beweegt, 31 augustus 2018 of 12 oktober 2018 van 10.00-17.30 uur te Zeist.

De eenjarige ZKM opleiding, start najaar 2019. De workshop is een praktische kennismaking met narratief werken en de ZKM.

De ZKM opleiding (contacturen en toetsen) is geaccrediteerd door het NIP K&J/ NVO OG voor herregistratie K&J/NVO OG: 93 punten. Voor opleiding en registratie K&J of OG: Opleiding-behandeling 20 punten, opleiding-diagnostiek 20 punten, opleiding-overige taken 6,5 punten.