Gedragswetenschapper (28-32 uur, regio Rotterdam)

9-5-2019
Afbeelding: William Schrikker


Zorgen voor een stabiele omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien en hun plek in de maatschappij weten te vinden. 

De Gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor inhoudelijke adviezen aan de Jeugdzorgwerkers, Gebiedsmanagers en Directeur Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Je levert vanuit je expertise een bijdrage aan de inhoudelijke beleidsontwikkeling van de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering.

Je brengt een beleidsmatige bijdrage aan de borging, doorontwikkeling en toepassing van expertise met betrekking tot de doelgroep en zoekt naar mogelijke oplossingsrichtingen. Uitgebreide kennis van systeemversterkend en oplossingsgericht werken. Een lerende houding specifiek op alle ontwikkelingen van het vakgebied.

Geef jij kinderen een stabiele leefomgeving door de regie op de zorg te coördineren? Solliciteer dan via deze link op de vacature Geragswetenschapper.