Orthopedagoog

2-7-2018
Afbeelding: VSO


VSO De Hoge Brug, wil het beste onderwijs voor de leerlingen. Daarbij denken wij in kansen en mogelijkheden. Een leerling krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien. Dat gebeurt in een veilige omgeving, waar fouten gemaakt mogen worden om daar weer van te leren. Doen is de beste manier om te leren! Samen, het maken van keuzes, vertrouwen, plezier en een goede sfeer zijn belangrijke kenwaarden binnen ons type onderwijs. We willen dat onze leerlingen (binnen hun kunnen), leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen ontwikkeling, zodat ze later zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

VSO De Hoge Brug verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen met of zonder bijkomende problematiek (ASS, ADHD, etc.) van 12 tot 20 jaar met de uitstroomprofielen dagbesteding (IQ 35-55) en arbeid (IQ 50-60+, tot 80*). Leerlingen die 4 jaar of korter in Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (waardoor zij geen regulier onderwijs kunnen volgen) zijn welkom.*IQ 60+ (tot 80) mits passend binnen een van de aangeboden stromen op VSO De Hoge Brug.

Klik hier om naar de vacature te gaan.