Gedragswetenschapper

25-1-2019
Afbeelding: GGD - Veilig Thuis


Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) maakt deel uit van GGD Hollands Noorden. Veilig Thuis NHN is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt.

Wij zijn per direct op zoek naar een: gedragswetenschapper voor 28-36 uur per week.

Je bent gedreven om samen met medewerkers, externe professionals en ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en er voor te zorgen dat het voor onze cliënten beter gaat.

Je adviseert en ondersteunt het primair proces en medewerkers Veilig Thuis op het eigen expertisegebied: bij triage, opstellen plan van aanpak, interpreteren dossiergegevens en monitoren resultaten na onderzoek.

Meer informatie over de GGD en Veilig Thuis vind je op onze website: www.ggdhollandsnoorden.nl en www.veiligthuisnhn.nl.

Je kunt ook contact opnemen met Gerrit Visser, Teamleider Veilig Thuis, via telefoonnummer 088-0125573.