GZ Psycholoog / NVO Orthopedagoog Generalist / Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP

6-9-2019
Afbeelding: Van Oene & Postma


Als Orthopedagogen en Jeugdpsychologen beschikken wij over expertise op het gebied van gedrag, opvoeding en leren. Onze hulpverlening richt zich op jeugdigen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar en op hun ouders, opvoeders en scholen.

Voor onze vrijgevestigde praktijk (BGGZ en Jeugdzorg) in de regio Ede en Wageningen, zoeken wij een:

GZ Psycholoog / NVO Orthopedagoog Generalist / Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP
voor 24-32 uur per week

Klik hier voor het functieprofiel.

Het is de bedoeling dat onze nieuwe collega na een proefperiode van een jaar toetreedt tot de maatschap. In het eerste jaar wordt er gewerkt via een ZZP-constructie/ onderaannemerschap.

Wij bieden een goed geoutilleerde praktijk gevestigd in een gezondheidscentrum, een collegiale samenwerking binnen een enthousiast team met een breed netwerk in de (Jeugd) GGZ en Jeugdzorg.

Sollicitaties: digitaal vóór 5 oktober 2019 sturen aan  info@pedagogenpraktijk.nl

Nadere informatie bij Maureen Postma 0318-420303 (bij voorkeur maandag t/m donderdag 8:30-9:00).