Onderzoeksmedewerker Universiteit Leiden

22-3-2019

In nauwe samenwerking met de NVO doet prof. dr. Maretha de Jonge, verbonden aan de Universiteit Leiden, onderzoek naar de consequenties van de transities jeugdhulp en onderwijs voor de opleiding orthopedagogiek en de opleiding OG. Als NVO lid bent u daarvoor vorig jaar benaderd en een groot aantal van u heeft daarop gereageerd. De resultaten worden vrijdag 29 maart gepresenteerd tijdens het jaarlijkse NVO-congres Puur Pedagogiek. Samen met de NVO geeft Maretha een vervolg aan dat onderzoek, nu gericht op wat werkgevers verwachten van orthopedagogen, gezien de ontwikkelingen die op hen afkomen.  Om dat onderzoek uit te voeren zoekt de universiteit Leiden een onderzoeksmedewerker.

Meer informatie