Orthopedagoog voor de doelgroep LVB en MVB

13-6-2019
Afbeelding: Tragel


Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij een goed én zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden in de samenleving. Tragel wil zijn schouders zetten onder een warme en inclusieve maatschappij waaraan de cliënten volwaardig kunnen participeren.

We leggen de focus op wie de cliënt is, wat zijn talenten, krachten en mogelijkheden zijn. We gaan steeds samen met de cliënt op zoek naar perspectief, wat wil hij bereiken? We stimuleren op een professionele manier de cliënt om zichzelf te ontwikkelen tot een bij zichzelf passend niveau. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van expertise op het gebied van begeleiden, ontwikkelen en behandelen.  

We bieden warme zorg in een veilige omgeving en werken vanuit een vertrouwensrelatie waarin ieders eigenheid onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. Samen met de cliënt, de familie en het netwerk streven we naar een actief, betrokken partnerschap en een verrijkende dialoog.

>> meer informatie