Gedragswetenschapper

4-6-2019
Afbeelding: SWV Riba


Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA (Ridderkerk) zoekt door omstandigheden per direct een ervaren, empathische gedragswetenschapper.

De gedragswetenschappers van RiBA zijn orthopedagoog (generalist) of (GZ-)psycholoog met een wetenschappelijke opleiding en een diagnostiekbevoegdheid. Zij zijn in dienst van samenwerkingsverband RiBA en hebben allen specifieke competenties en vaardigheden op onderwijskundig gebied. De gedragswetenschappers worden door het samenwerkingsverband ingezet om scholen te ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs. De gedragswetenschappers zijn beschikbaar voor consultatie door de school en maken deel uit van het school ondersteuningsteam (SOT). De gedragswetenschapper kan psychodiagnostisch onderzoek verrichten als dat noodzakelijk is.

Bekijk de vacature op www.swv-riba.nl/vacature-gedragswetenschapper/.