Pedagoog / psycholoog

15-10-2020

Voor de invulling van de adviescommissie van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna: Stichting DKB) zijn wij opzoek naar een commissielid in de rol van pedagoog/psycholoog.

De functie
Als adviescommissielid bent u in staat om vanuit het perspectief van uw specialisatie het terrein van de Stichting DKB te beschouwen en in concrete situaties te beoordelen. Belangrijk is dat u in staat bent ethische en maatschappelijke aspecten hierin mee te nemen.

Als commissielid zal u in gevallen waarbij er door de donor zwaarwegende belangen worden aangedragen het bestuur adviseren of de verstrekking van de persoonsidentificerende donorgegevens wel of niet behoort plaats te vinden.

De adviescommissie komt op verzoek van de Stichting DKB bijeen.

Over de stichting
De wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna: de wet) is op 1 juni 2004 in werking getreden. De wet voorziet in regels inzake de registratie, het beheer en de verstrekking van donorgegevens in geval van donor conceptie. Voor de uitvoering van de wet is Stichting DKB in het leven geroepen.

>> Volledige vacaturetekst