Hoofd Inhoudelijke Ontwikkeling /Gedragswetenschapper (GZ- psycholoog/ orthopedagoog generalist)

13-9-2019
Afbeelding: Sterk Huis

Sterk Huis is op zoek naar een Gedragswetenschapper die twee verschillende, maar nauw samenhangende, functies kan bekleden. We kiezen expliciet voor deze bundeling om te zorgen dat de inhoudelijke ontwikkeling te allen tijde gevoed wordt vanuit de praktijk!


De eerste functie betreft het voorzitten van de vakgroep van Gedragswetenschappers (21 Fte) waarbij je verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de clusteroverstijgende ontwikkelagenda. Je fungeert hierbij als opdrachtnemer van de directie, die –in samenspraak met het managementoverleg waar je zelf deel van uitmaakt – de ontwikkelagenda vaststelt. Je voert deze agenda uit samen met de gedragswetenschappers, die je hiervoor ‘inleent’ van de clustermanagers. Zo zorg je dat de ontwikkel programma’s en projecten goed verlopen en tijdig worden opgeleverd. Door de inbreng van jouw eigen expertise ontwikkel, stimuleer en realiseer je de zorginhoudelijke doorontwikkelingen voor Sterk Huis. Je stimuleert daardoor ook leren, innoveren en de continue professionalisering van alle medewerkers..........

Klik hier voor de volledige vacaturetekst