Directeur m/v Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ))

18-2-2021
Afbeelding: Skilz

Het bureau van SKILZ is verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning, coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden van SKILZ en de communicatie daarover. Het bureau wordt geleid door de directeur. De directeur is sparringpartner voor het (vierhoofdig) bestuur en denkt mee over het beleid en de langetermijnstrategie van SKILZ. De directeur onderhoudt contact met de initiatiefnemers, de stakeholders, het werkveld en de Raden en stuurt de bureaumedewerkers (waaronder procesbegeleiders en secretaresse) aan die zich bezighouden met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, de onderzoeksagenda en de ontwikkelagenda.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe directeur die verder bouwt aan en meegroeit met het bureau en de stichting een stevige positie in het landelijk speelveld geeft.


>> Volledige vacaturetekst