SKILZ zoekt talentvolle medewerkers

22-11-2019

De stichting SKILZ heeft tot doel te komen tot de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten (richtlijnen, handreikingen) voor professionals in de langdurige zorg (gehandicapten- en ouderenzorg). Het eerste concrete doel is de ontwikkeling van zes kwaliteitsstandaarden voor de langdurige zorg, voor de mondzorg, voeding- en slikproblemen, slaapstoornissen, wilsonbekwaamheid, zelfmanagementondersteuning en (anticiperende) besluitvorming rondom het levenseinde.

Samenwerking ‘over de domeinen heen’ is een belangrijk uitgangspunt, leren van elkaar, ook op het gebied van kwaliteitsbeleid. Dit alles in nauwe samenwerking met patiënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en andere betrokkenen die een rol hebben bij het verbeteren en borgen van kwaliteit. SKILZ zoekt daarom mensen.

> vacature Projectmanager wetenschap en praktijk
> vacature (Aankomend) Procesbegeleiders Richtlijnontwikkeling