Orthopedagoog (Voorne Putten en Rozenburg)

3-2-2021
Afbeelding: Kindkracht

Samenwerkingsverband Kindkracht (Voorne Putten en Rozenburg) zoekt een ervaren, empathische orthopedagoog voor 0,6-1,0 FTE.

De schoolbegeleiders van Kindkracht zijn orthopedagoog (generalist) of (GZ-)psycholoog met een wetenschappelijke opleiding en een diagnostiekbevoegdheid. Als schoolbegeleider ben je actief op het terrein van passend basisonderwijs binnen de regio van Kindkracht. Je begeleidt, adviseert en consulteert de intern begeleiders en leerkrachten van een vast aantal basisscholen. Je werk is divers en uitdagend: je denkt mee over beleidsvorming en kwaliteitsverbetering, en behandelt met het zorgteam vraagstukken op het gebied van onderwijs en zorg. Door proactief te signaleren, analyseren en adviseren draag je bij aan het verbeteren van de basisondersteuning op de scholen. Preventief werken is hierbij je uitgangspunt, zodat elk kind tot ontwikkeling kan blijven komen. Geen kind de wijk uit! Dat is waar we voor staan.

>> Volledige vacaturetekst