Gedragsdeskundige regio Rotterdam- Dordrecht voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming

15-11-2018
Afbeelding: Ministerie van Justitie

De Raad voor de Kinderbescherming neemt het op voor kinderen en jongeren die in de knel zitten. Zij hebben recht op een onafhankelijk advies. Wat is nodig om kinderen en jongeren veilig te laten opgroeien?

Als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming lever jij een belangrijke bijdrage aan ons onderzoek en advies.


Je ondersteunt de raadsonderzoekers, die verantwoordelijk zijn voor het primaire proces en het uitvoeren van de diverse onderzoeken. Jouw gedragsdeskundige expertise is een belangrijke bron voor hun consultatie en advies. Daarom neem je deel aan de besluitvorming. Hierbij kan het gaan om kinderbeschermingsonderzoeken, gezag- en omgangszaken en strafzaken.

Het uitvoeren van deskundigheidsbevordering voor de raadsonderzoekers en je collega’s is een vast onderdeel van je takenpakket. Hierbij horen ook methodiekontwikkeling, training en beleidsontwikkeling. Daarnaast adviseer je bij en beoordeel je de persoonlijkheidsonderzoeken die door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) worden aangevraagd bij externe bureaus. Over alle teamoverstijgende activiteiten stem je af met collega-gedragsdeskundigen.

De jeugdhulpverleningsketen en de jeugdstrafketen ontwikkelen zich doorlopend en de positie en de taken van de RvdK veranderen mee. We zijn volop in beweging, en de organisatie ontwikkelt zich tot een organisatiestructuur van zelforganiserende, gebiedsgerichte en resultaatverantwoordelijke teams. Als gedragsdeskundige ben je onderdeel van zo’n team en zijn je collega’s en jij samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het teamplan.

Jouw functie is ook volop in ontwikkeling. Zo komt er meer nadruk te liggen op kennisdeling binnen en buiten de RvdK en gaan de gedragsdeskundigen zich meer richten op het zelf uitvoeren van diagnostisch onderzoek.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.