Enkele Leden voor het College van Beroep

8-1-2021
Afbeelding: NVO


Uitspraken van de Colleges leiden tot meer bewustwording bij de leden over de toepassing van hun beroepscode. Klachten van ouders in echtscheiding hebben bijvoorbeeld geleid tot extra aandacht binnen de vereniging voor toestemming bij het aannemen van opdrachten en het delen van informatie.

De NVO zoekt:

ENKELE LEDEN VOOR HET COLLEGE VAN BEROEP

Het NVO kent twee tuchtcolleges, het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide colleges hebben als taak om te oordelen over ingediende klachten tegen het beroepsmatig handelen van leden van de vereniging. Als klager of beklaagde het niet eens is met de uitspraak van het College van Toezicht kan deze een beroepschrift indienen. Het College van Beroep oordeelt dan over dit beroep en doet een finale uitspraak.

Uitspraken van de Colleges zijn niet alleen bedoeld om te beoordelen, maar ook om van te leren. Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van de professionaliteit van de leden? Dan is lid worden van het College van Beroep mogelijk iets voor jou.

taken:
Samen met enkele andere leden van het College en de voorzitter kom je tot een oordeel over een ingediend beroepschrift. Je bestudeert hiertoe het dossier, neemt deel aan de hoorzitting en komt tot een gezamenlijk oordeel over de zaak.

Wat vragen wij?
Van kandidaten vragen wij brede kennis en ervaring in het vakgebied. Wij zijn met name geïnteresseerd in professionals in de werkgebieden onderwijs, zorg voor verstandelijk beperkten, jeugdhulp/ jeugdbescherming en/of eigen praktijk Daarnaast vragen wij affiniteit met en beoordelingsvermogen ten aanzien van beroepsethiek en de toepassing van de beroepscode.

Collegeleden zijn lid van de NVO. Zij kunnen geen lid zijn van het bestuur of bestuurscommissies van de NVO of een andere met dit ambt strijdige functie hebben.

Leden worden door het bestuur van de NVO benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kan een lid nog voor een tweede periode worden herbenoemd. Het College komt afhankelijk van het aantal zaken enkele malen per jaar bijeen. Het College wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Leden ontvangen een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding.

Belangstellenden nodigen wij uit om vóór 22 januari een brief met motivatie en CV te sturen naar: de NVO, ter attentie van mevrouw D. Maatman, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht of per mail: d.maatman@nvo.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolande Pfeiffer, ambtelijk secretaris, via j.pfeiffer@nvo.nl.