Adviseur juridische en beroepsethische zaken

9-2-2018
Afbeelding: NVO


De NVO is de vereniging van pedagogen en onderwijskundigen en telt zo’n 8000 universitair opgeleide leden. Het bureau bestaat uit een kleine 20 medewerkers en is gehuisvest in Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station. De NVO biedt een afwisselende en dynamische werkomgeving. De contacten zijn informeel en collegiaal, de werkzaamheden kennen hoge kwaliteitseisen. Binnen het bureau van de NVO is een ‘hands on’ mentaliteit. De adviseur juridische en beroepsethische zaken faciliteert de tuchtcolleges van de NVO en adviseert leden over vraagstukken van juridische en beroepsethische aard. De NVO-beroepscode is een essentieel vertrekpunt voor die advisering, naast sectorspecifieke wet- en regelgeving op het vlak van onderwijs, jeugdhulp, langdurige zorg, ggz en domeinoverstijgende wet- en regelgeving op het gebied van o.a. privacy en gegevensuitwisseling. De adviseur juridische en beroepsethische zaken denkt daarnaast actief, vanuit de eigen deskundigheid, mee in beleidsontwikkeling binnen de NVO en adviseert collega’s, directie en bestuur op juridisch en beroepsethisch terrein.

Wegens vertrek van de huidige medewerker zoekt de NVO een zelfstandige, ervaren en proactieve adviseur juridische en beroepsethische zaken. De aanstelling is van tijdelijke aard, voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.  

De functie
U ontwikkelt regelgeving voor beroepsethische zaken binnen de NVO. Denk daarbij bijvoorbeeld aan periodieke actualisering van de NVO-beroepscode. In dat kader onderhoudt u contact met de secretarissen van de colleges. U adviseert leden, op basis van de NVO-beroepscode en van vigerende wet- en regelgeving over beroepsethische en juridische vraagstukken. Dat gebeurt in wekelijkse telefonische spreekuren, per mail,  in de vorm van algemene vragen op de website, door berichtgeving in verenigingsperiodieken en door brochures of handreikingen. Ook verzorgt u vier keer per jaar een regionale bijeenkomst voor leden over de NVO-beroepscode.

U trekt samen met collega’s op in beleidsmatige vraagstukken met een beroepsethisch of juridisch aspect. Denk daarbij bijvoorbeeld aan privacy in onderwijs, jeugdhulp of gehandicaptenzorg.

Waar mogelijk en wenselijk zoekt u samenwerking met andere beroepsverenigingen, kennisinstellingen en cliëntenorganisaties.
U ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur.

Uw werkzaamheden

 • U onderhoudt contacten met de tuchtcolleges van de NVO en zorgt voor wederzijdse inhoudelijke en procesmatige afstemming; u draagt zorg voor actualisering van beroepsethische regelgeving van de NVO;

 • U adviseert leden over beroepsethische en juridische vraagstukken, waarbij u uit gaat van de NVO-beroepscode en vigerende wet- en regelgeving;

 • U draagt bij aan of participeert in projecten van collega’s waar beroepsethische of juridische inbreng gewenst of noodzakelijk is;

 • U adviseert collega’s, directie en bestuur over beroepsethische en juridische zaken;

 • In voorkomende situaties coördineert u zelf projecten of onderzoeken; dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de periodieke actualisering van de beroepscode;  

 • U signaleert op basis van uw contacten behoefte aan ontwikkelingen of ondersteuning van leden; wanneer deze signalen betrekking hebben op uw eigen werkterrein, initieert u deze. 
   

De adviseur die de NVO zoekt:

 • Beschikt over een academisch juridisch werk- en denkniveau; kennis van gezondheidsrecht en/of familierecht is een pré;

 • Heeft minimaal vijf jaar aantoonbare, relevante ervaring in een complexe omgeving;

 • Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

 • Is een analytisch en, binnen juridische kaders, oplossingsgericht denker en doener;

 • Handelt zaken af binnen de daarvoor gestelde termijnen en vigerende procedures;

 • Is dienstverlenend én duidelijk richting leden;

 • Kan uitstekend schakelen tussen diverse dossiers en niveaus;

 • Is in- en extern een echte ‘teamplayer’.
   

Arbeidsvoorwaarden
De NVO volgt de CAO-GGZ. Inschaling is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. De inschaling is op niveau 60 met een minimum van € 3266,- en een maximum van € 4355,- per maand bij een voltijdsaanstelling. Vanwege de aard van de vereniging en de werkzaamheden komt het regelmatig voor dat u in de avonduren werkt.

Informatie en reactie
Meer informatie over de NVO vindt u op onze website. Voor vragen over de functie kunt u terecht bij Marlies Post, directeur.  Uw schriftelijke motivatie, voorzien van een cv kunt u via de mail tot en met 25 februari a.s. richten aan:

NVO
T.a.v. Dieke Maatman, Directiesecretaresse NVO
d.maatman@nvo.nl