Psycholoog, Orthopedagoog-Generalist (0,7 Fte, Schaal 11 cao PO)

8-10-2018
Afbeelding: Fritz Redl School


De Prof. Fritz Redlschool
De Prof. Fritz Redlschool is een unieke school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in de regio. Veel van onze leerlingen hebben een behandelrelatie met de verschillende klinieken voor psychiatrie zoals die van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en van Altrecht GGZ. Ook leerlingen met een specifieke observatievraag met betrekking tot de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of op arrangementbasis op onze school worden geplaatst. Wij werken nauw samen met vele partners zoals de aangesloten samenwerkingsverbanden, klinieken, leerplichtambtenaren, zorginstellingen, wijkteams en de scholen uit de regio.

Per november 2018 komt de functie van Orthopedagoog / GZ-psycholoog in het VSO vrij.

Werkzaamheden  
In deze functie ben je eerstverantwoordelijk voor:

  • Analyseren en vertalen van psychodiagnostisch onderzoek en kennis van de psychiatrie in een integratief beeld naar het zorgteam en de leerkrachten.
  • Ouder- en leerlinggesprekken.
  • Schrijven van het integratieve deel van OPP’s,
  • Consultatie met betrekking tot individuele leerlingenzorg voor ouders, coördinatoren leerlingenzorg en directies, behandelaars / hulpverleners en instanties.
  • Scholing van de collega’s op studiedagen en het onderbouwen van het praktisch handelen met theoretische (beleids)kaders.
  • Participeren in werkgroepen bij stakeholders (zoals het SWV).

 

Klik hier voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure.