Gevraagd: lid bestuur FGZPt

1-6-2018

De FGZPt is verantwoordelijk voor de regelgeving van en het toezicht op opleidingen die toeleiden naar  een postmaster gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut  of een specialisme van de gezondheidszorgpsycholoog (klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog). Mocht de orthopedagoog generalist worden opgenomen in de Wet BIG, dan breidt de verantwoordelijkheid van de FGZPT zich uit met ook de regelgeving voor en toezicht op de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Voor de goede orde: de verhouding met de verantwoordelijkheid van VWS ligt bij de postmasteropleidingen nét iets anders dan voor de specialismen, maar bij beide speelt de FGZPt een cruciale rol. Het bestuur van de FGZPt is verantwoordelijk voor het geheel van de diverse organen van de FGZPt. De beroepsverenigingen NIP, NVO, NVP en NVgZp dragen bestuursleden voor. Op dit moment gebeurt dat nog op basis van een vaste stemverhouding. Op termijn streven bestuur en Algemene Ledenvergadering van de NVP naar een (gezamenlijke) voordracht op basis van competentieprofielen. De sfeer in het bestuur is collegiaal en coöperatief.

Wegens het verstrijken van de termijn van één van de bestuursleden die op voordracht van de NVO bestuurslid is (Harriët Speelman), op 30 september a.s., roept de NVO kandidaten op voor de functie van bestuurslid FGZPt.

Klik hier voor het functieprofiel.

Harriët Speelman is penningmeester in het bestuur van de FGZPt. Kandidaten die die portefeuille willen overnemen zijn extra welkom, maar dit is geen vereiste. Voor meer informatie kunt u terecht bij het huidige bestuurslid, Harriët Speelman (h.m.speelman-komen@rug.nl) , of bij Mark Eujen, directeur-secretaris van de FGZPT (mark.eujen@fgzpt.nl).

Het bestuur van de NVO draagt voor. Daarom wordt belangstellenden gevraagd zich te melden bij Dieke Maatman, bestuurs- en directiesecretaresse NVO (d.maatman@nvo.nl)