Voorzitter

23-6-2017
Afbeelding: Fbz


Cao-partij FBZ zoekt nieuwe voorzitter

In verband met het verstrijken van de termijn van de huidige voorzitter per januari 2018 is FBZ op zoek naar een voorzitter.

Over FBZ
FBZ timmert als groeiende werknemersorganisatie stevig aan de weg bij het behartigen van de werknemersbelangen van 32.000 artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals in loondienst. Daarmee vertegenwoordigt FBZ de arbeidsvoorwaarden van tientallen beroepsgroepen, waaronder de NVO. FBZ sluit mede namens de NVO cao’s af voor onze leden in dienstverband.

In de afgelopen weken sloot de FBZ een reeks cao-akkoorden. Achtereenvolgens voor de werknemers in de ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg en in de gehandicaptenzorg: vier cao’s voor bijna een half miljoen werknemers. Verder sluit FBZ overal in het land sociaal plannen met de werkgevers van instellingen om de arbeidspositie en het inkomen van de werknemers bij reorganisaties of fusies zoveel mogelijk te borgen.

Profiel
De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, is sterk in belangenbehartiging en beschikt over een breed en gevarieerd netwerk. De voorzitter geeft verbindend leiding aan een vierkoppig bestuur en de Algemene Vergadering, die bestaat afgevaardigden van de federatiepartners van FBZ. Bestuur en afgevaardigden komen zesmaal per jaar bijeen.

Het bestuur besluit op basis van de uitkomsten van de achterbanraadplegingen van de federatiepartners over het sluiten van cao’s.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoering op basis van een door de Algemene Vergadering goedgekeurd strategisch beleidsplan met bijbehorende begroting. Het bestuur onderhoudt relaties met de lidorganisaties van FBZ. De voorzitter is samen met de directeur verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging. De nieuwe voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, waarna verlenging voor eenzelfde termijn tot de mogelijkheden behoort. De werkzaamheden van de voorzitter nemen maximaal een dagdeel per week in beslag.

Procedure
Een benoemingscommissie selecteert de kandidaten. De gesprekken worden in september en oktober gevoerd. De eerste gespreksronde is gepland op 18 september. FBZ ziet aanmeldingen van geïnteresseerden graag voor 21 augustus 2017 bij hr@fbz.nl tegemoet.

Meer weten
Klik hier voor de volledige vacaturetekst. De huidige voorzitter Dhr. R. Héman, en directeur Mw. C. van den Brekel verstrekken u graag nadere informatie. De NVO is federatiepartner van FBZ omdat we het belangrijk vinden dat de arbeidsvoorwaardelijke belangen van onze leden in dienstverband behartigd worden. De activiteiten van FBZ zijn daarmee onderdeel van ons lidmaatschapspakket. Voor vragen kunt u terecht bij Marieke Visser, beleidsmedewerker NVO, m.visser@nvo.nl.

>> meer informatie FBZ