Regiebehandelaar jeugd & volwassenen in Rivierenland

2-4-2021
Afbeelding: FamilySupporters (2)


FamilySupporters is een uitdagende, flexibele en inspirerende werkplek. Je gaat aan de slag binnen een divers team van deskundigen, waaronder maatschappelijk werkers, orthopedagogen, gezinscoaches, vaktherapeuten (psychomotorisch en beeldend), een systeemtherapeut, (Kinder- en Jeugd)psychiater en GZ-psycholoog. Jongeren, volwassenen, ouderen en gezinnen komen bij ons met verschillende (complexe) hulpvragen. Door nauw samen te werken met de cliënt(en) en binnen het team streven wij naar passende hulp en duurzame oplossingen. We doen niet aan wachtlijsten.

Wat doe je als regiebehandelaar?
Als regiebehandelaar draag je inhoudelijk zorg en verantwoordelijkheid voor hulpverleningstrajecten. Je stuurt collega-professionals aan, monitort, initieert, coacht en intervenieert wanneer nodig. Daarnaast bied je zelf diagnostiek, behandeling en begeleiding aan cliënten en hun systeem. Dit alles met de visie en werkwijze van FamilySupporters als basis.

>> Volledige vacaturetekst