Gedragswetenschapper

13-5-2019
Afbeelding: DelftSupport


Bij Delft Support zoeken we een gedragswetenschapper met ruime diagnostiekervaring, die het als een uitdaging ziet om collega's te ondersteunen bij het werken met cliënten of gezinnen. Bij Delft Support heb je te maken met mensen in alle leeftijdscategorieën en met verschillende soorten problematiek. Je zit casuïstiekbesprekingen met de professionals voor en zet de lijnen uit. Je ondersteunt bij de inzet van methodische instrumenten. Je kijkt mee en gaat desgewenst mee naar de cliënt of het gezin. Zo nodig voer je zelf onderzoek uit. Je bewaakt de kwaliteit van de ingezette interventies en hebt speciale aandacht voor zaken waarin veiligheid bij gezinnen een thema is. In overleg met de professionals neem je (breed gedragen) kernbeslissingen zoals uithuisplaatsing en verzoeken tot onderzoek bij de JBT en de Raad van de Kinderbescherming. 

Klik hier voor de complete vacature op de website.