GZ-psycholoog

3-7-2018

Bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting worden jongeren in het kader van straffen en maatregelen behandeld. Wij zorgen niet alleen voor de vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, maar ook voor de jonge mensen die dit ondergaan. Als gz-psycholoog speel jij voor een kwetsbare groep jongeren een belangrijke rol bij hun toekomstperspectief.

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen.

In de RJJI zitten jongeren die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Locatie Den Hey-Acker in Breda heeft naast de kort- en langverblijfgroepen aparte afdelingen voor jongeren met ernstige seksuele problematiek (ESP) en jongeren die een individueel behandeltraject (ITA) volgen. Locatie De Hunnerberg heeft kort- en langverblijfgroepen voor jongens en meisjes.

Wij zoeken een GZ-psycholoog (36 uur) voor locatie Den Hey-Acker en een Gz-psycholoog (25,5 uur) voor locatie De Hunnerberg.

Klik hier voor meer informatie.