Leden Klachtencommissie

12-2-2019
Afbeelding: De Jeugd en Gezinsbeschermers (DJGB)


De Jeugd en Gezinsbeschermers (DJGB) is een instelling die zich bezig houdt met gezinsvoogdij, voogdij en jeugdreclassering.

Op grond van een justitiële kinderbeschermingsmaatregel begeleidt DJGB kinderen, jeugdigen en hun ouders. Kwaliteitszorg en deskundigheid staan daarbij hoog in het vaandel.


De Klachtencommissie is op zoek naar een lid.

Functieprofiel en taken leden Klachtencommissie

Functieprofiel

 • Jurist of gedragswetenschapper of daarmee gelijk te stellen werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met de jeugdzorg;
 • Relevante maatschappelijke ervaring;
 • Vertrouwelijk om kunnen gaan met privacy gevoelige informatie;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • In staat zijn om de complexe klachtzaken te analyseren;
 • In staat zijn een klachtzitting te leiden, een evenwichtig en onafhankelijk oordeel te vormen en dit oordeel aan cliënten en professionals over te brengen;
 • Verricht geen werkzaamheden ten behoeve van De Jeugd- & Gezinsbeschermers of een (te) nauw met De Jeugd- & Gezinsbeschermers samenwerkende organisatie;
 • Beschikbaarheid van minimaal een keer per maand op de donderdagmiddag voor hoorzittingen die plaatsvinden volgens een vastgesteld zittingsrooster;
 • Bereidheid om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de klachtafhandeling van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.


Taken
Van de leden van de Klachtencommissie wordt verwacht dat zij een bijdrage kunnen leveren in het beoordelen van klachten die over medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers worden ingediend. Concreet wordt van de leden van de Klachtencommissie verwacht dat zij:

 • Deelnemen aan hoorzittingen (gemiddeld 1x per maand);
 • Voorbereiden van hoorzittingen door het vooraf bestuderen van de stukken;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan de voorbespreking van de hoorzitting en de nabespreking waarin de commissie haar oordeel bepaalt;
 • Mede vaststellen van de uitspraak van de Klachtencommissie in een klachtzaak als bedoeld in art. 4.2.1 van de Jeugdwet;
 • Deelname aan het jaarlijks evaluatieoverleg van de Klachtencommissie met de Raad van Bestuur.


De netto vergoeding bedraagt € 170 per zitting.

Uw schriftelijke motivatie met CV kan gericht worden aan de voorzitter van de klachtencommissie, mevrouw mr. I.A. Galama via het email-adres: Klachtencommissie@dejeugdengezinsbeschermers.nl.