Commissielid FGzPt

8-11-2019

Het denken en handelen op bestuursniveau vond ik uitdagend om te doen’ Aan het woord is vertrekkend lid van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGZPt, Fons van Waterschoot. Hij voegt eraan toe: 'Eerst is het best taai, juridisch, maar als je daar een beetje in komt is het leuk om te doen. Zeker omdat je de kans krijgt nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten’.

De commissie CRT beoordeelt (complexe) registratievragen en ziet toe op kwaliteit van o.a. de opleiding gezondheidszorgpsycholoog. Voor de FGZPt zoekt de NVO een lid dat op een gezamenlijke voordracht van NIP, NVGZP en de NVO zitting wil nemen in de commissie Registratie en Toezicht.

Bent u gezondheidszorgpsycholoog en wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteitsborging van de opleiding gezondheidszorgpsycholoog? Lees dan bijgaand profiel of kijk op de website van de FGZPt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mark Eujen, secretaris-directeur van de FGZPt (085-3035300) , mark.eujen@fgzpt.nl.

Procedure
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een mail met bijbehorend cv te sturen aan Dieke Maatman (d.maatman@nvo.nl).  

De drie beroepsverenigingen selecteren gezamenlijk een kandidaat die goed aan het profiel voldoet en dragen daarna, via hun eigen besturen, de kandidaat voor aan het bestuur van de FGZPt.