Gedragskundige Gezinsbegeleider

11-9-2019
Afbeelding: Cello

Als Gedragskundige Gezinsbegeleider bied je ondersteuning en coaching en geef je adviezen aan gezinsbegeleiders. Zij ondersteunen ouders en/of kinderen met een lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek bij het opvoeden en andere leefgebieden. Met systeemgerichte gezinsbegeleiding willen we bereiken dat kinderen thuis voldoende veilig kunnen ontwikkelen en groot worden.

Gezinsondersteuning bieden doet ook iets met onszelf als professionals. Wij beïnvloeden het gezin en zij beïnvloeden ons. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend om als professional regelmatig onderwerp te zijn van onze eigen analyse zodat we ons handelen bewust kunnen bijsturen.

Je bent staat de visie op zorg voor mensen met een beperking op een begrijpelijke manier met de begeleiders, cliënten en familie te delen. Dit in samenwerking met interne/externe disciplines. Je schakelt gemakkelijk en ziet het als een uitdaging om teams naar een hoger plan te tillen als het gaat om kwaliteit van zorg.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijcello.nl.