Gedragswetenschapper m/v (Psycholoog/Orthopedagoog) per 1 augustus 2019 voor 0,8 fte

9-4-2019
Afbeelding: Brabantse Wal


Functie-inhoud
Als gedragswetenschapper vervul je een rol binnen de diverse ondersteuningsniveaus, je denkt mee over kwalitatief goed onderwijs en over de basisondersteuning op de scholen en het daarbij in kaart brengen van specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Je maakt deel uit van het expertiseteam bestaande uit 4 gedragswetenschappers, die elk 10 basisscholen in hun portefeuille hebben en 15 begeleiders passend onderwijs. Je arrangeert op de scholen de begeleidingsbehoeften van leerkrachten om Passend Onderwijs aan leerlingen zo goed mogelijk uit te voeren en je koppelt de desbetreffende expert aan de hulpvraag. Handelingsgericht werken is daarbij het uitgangspunt.

Daarnaast zul je een actieve rol vervullen bij het realiseren van een meerjarig plan rondom ‘verstevigen van de ondersteuning’, waarbinnen het samenwerkingsverband de komende jaren extra en inhoudelijke teambrede ondersteuning zal bieden.

Voor de vacature en uitgebreide profielschets verwijzen we je graag naar onze website.