NVO zoekt bestuurslid FGzPt

3-7-2020

De NVO bekleedt twee zetels in het bestuur van de Federatie gezondheidszorgpsychologie en psychotherapie (FGzPt). De FGzPt is verantwoordelijk voor de regelgeving en het toezicht op de opleiding tot specialist klinisch psycholoog en tot klinisch neuropsycholoog. Ook regelt de FGzPt de herregistratie voor deze opleidingen. Voor de opleidingen tot gz-psycholoog en psychotherapeut voert de FGzPt vergelijkbare taken uit. De FGzPt adviseert de minister van VWS over aanwijzing van de basisopleidingen gz-psycholoog en psychotherapeut en beheert het opleidingsregister voor die opleidingen.

De NVO is lid van de FGzPt omdat geregeld is dat de opleiding tot gz-psycholoog en haar specialismen ook pedagogische onderdelen kent. Voor gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen die van oudsher pedagoog zijn moet worden geborgd dat zij bij hun herregistratie pedagogische werkervaring en scholing kunnen opvoeren.

De FGzPt is volop in ontwikkeling; zo is eind 2018 de Opleidingsraad bij de Federatie ondergebracht en is de FGzPt betrokken bij discussies over veranderingen van de Wet BIG. Wegens het verlopen van de termijn van één van de bestuursleden die de NVO heeft voorgedragen, is de NVO op zoek naar een nieuw voor te dragen bestuurslid. Bijgaand vindt u de profielschets voor bestuursleden van de FGzPt. Voorwaarde voor bestuurslidmaatschap is dat het voor te dragen bestuurslid (ook) is geregistreerd als gz-psycholoog.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur/secretaris van de FGzPt, de heer mr. M. Eujen: mark.eujen@fgzpt.nl, tel. 06-15966383